D Z I E N N I K  U R Z Ę D O W Y
WOJEWÓDZTWA   DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 8 września 2000 r. Nr 32

Treść:

Poz.:

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY:

poz. 542

nr 11 z dnia 1 września 2000 r. w sprawie wystąpienia choroby zakaźnej – myksomatozy królików na terenie miasta Wrocławia . . .

1543

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

poz. 543

nr XXIX/168/2000 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa mieszkaniowego przy ul. Nowy Świat w Kłodzku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1543

poz. 544

nr XXI/89/2000 Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wojcieszowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1547

poz. 545

nr XXV/183/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 3 lipca 2000 r. w sprawie założenia gimnazjum dla dorosłych . . . . .

1547

poz. 546

nr XX/162/2000 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 3 lipca 2000 r. w sprawie podziału gminy Przemków na obwody głosowania oraz ustalenia numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1548

poz. 547

nr XVIII/244/2000 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Szklarska Poręba obwodów głosowania w szpitalach, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych . . . . . .

1549

poz. 548

nr VII/55/2000 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 4 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr 88/98 Zarządu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie z dnia 10 września 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów do głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie, Rady Powiatu Ząbkowice Śląskie i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na 11 października 1998 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1550

poz. 549

nr XXVII/465/00 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 10 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych . . . . . . . . . . . . . . . .

1552

poz. 550

nr XXV/152/2000 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 10 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w mieście Zawidów, ustalenia ich granic i numerów . . . . . . . . . . . .

1553

poz. 551

nr XXXII/195/2000 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/49/99 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 2 w Kłodzku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1554

poz. 552

nr XXI/171/2000 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 18 sierpnia 2000 r. w sprawie zmian w podziale miasta i gminy Sobótka na stałe obwody głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1554

poz. 553

nr 329/XXVII/2000 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie podziału miasta Jelenia Góra na stałe obwody głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1555

poz. 554

nr XXV/147/2000 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie zmian w podziale gminy Kąty Wrocławskie na stałe obwody głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1558

poz. 555

nr XXVIII/168/00 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 23 sierpnia 2000 r. zmieniająca uchwałę nr 41/98 Zarządu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia obwodów głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1559

poz. 556

nr XXVI/209/2000 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Leśna . . . . . . . . .

1560

poz. 557

nr XIX/120/2000 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie zmian w podziale miasta i gminy Międzybórz na stałe obwody głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1561

poz. 558

nr XVII/135/2000 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu, ustalenia jego numeru, granicy i siedziby obwodowej komisji wyborczej oraz zmiany granicy stałego obwodu głosowania poprzez umieszczenie w jego granicach nowo powstałej ulicy . . . . .

1562

poz. 559

nr XVII/130/2000 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie zmian w podziale gminy Milicz na stałe obwody głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1563

poz. 560

nr XXXI/158/00 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia obwodów do głosowania na terenie miasta i gminy Mirsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1565

poz. 561

nr 225/2000 Rady Miejskiej w Zgorzelcu z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego numeru i granicy oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . .

1566

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

poz. 562

nr 132/XV/2000 Rady Gminy i Miasta Żmigród z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Żmigród stałych obwodów głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1566

poz. 563

nr XVII/155/2000 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy i miasta Nowogrodziec . . . . . . . . . . . . . . . . .

1567

poz. 564

nr XIX/197/2000 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie zmian w podziale miasta i gminy Trzebnica na stałe obwody głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1568

UCHWAŁY RAD GMIN:

poz. 565

nr XX/172/99 Rady Gminy Świdnica z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica terenu położonego w obrębie wsi Jagodnik, oznaczonego w planie symbolem 21.11 UH, RZ . . . . . . .

1570

poz. 566

nr XX/173/99 Rady Gminy Świdnica z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica terenu położonego w obrębie wsi Witoszów Dolny, oznaczonego w planie symbolem 6.5 (część) . . . .

1572

poz. 567

nr XX/174/99 Rady Gminy Świdnica z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica terenu położonego w obszarze wsi Sulisławice, oznaczonego w planie symbolami 30.2 RP (część), 30.2 MR (część), 30.1 RPU (część), 30.1 RZ (część) oraz 30.1 RL (część) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1574

poz. 568

nr XXVIII/244/2000 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica terenu położonego w obrębie wsi Burkatów, oznaczonego w planie symbolem 10.2 RP (część) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1576

poz. 569

nr XXVIII/245/2000 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica terenu położonego w obrębie wsi Jagodnik, oznaczonego w planie symbolem 21.5 RZ

1578

poz. 570

nr XXVIII/246/2000 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica terenu położonego w obrębie wsi Bystrzyca Górna, oznaczonego w planie symbolem 9.7 UO (część) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1580

poz. 571

nr XXVIII/247/2000 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica terenu położonego w obrębie wsi Jagodnik, oznaczonego w planie symbolem 21.4 UO

1582

poz. 572

nr XVI/146/2000 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec, w części dotyczącej wsi Ocice i Nowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1584

poz. 573

nr XVI/148/2000 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec . . . . . . . . . .

1587

poz. 574

nr XVI/149/2000 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec . . . . . . . . . .

1590

poz. 575

nr XVI/150/2000 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec . . . . . . . . . .

1594

poz. 576

nr XVI/151/2000 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec . . . . . . . . . .

1598

poz. 577

nr XVI/152/2000 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec . . . . . . . . . .

1605

poz. 578

nr XVI/153/2000 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec . . . . . . . . . .

1610

poz. 579

nr XVI/154/2000 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec . . . . . . . . . .

1613

poz. 580

nr XVI/155/2000 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec . . . . . . . . . .

1616

poz. 581

nr XVIII/203/2000 Rady Gminy Oława z dnia 18 sierpnia 2000 r. w sprawie zmian w podziale gminy Oława na stałe obwody głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1619

poz. 582

nr XXVII/183/2000 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 sierpnia 2000 r. w sprawie zmian w podziale gminy Święta Katarzyna na stałe obwody głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1620

poz. 583

nr 198/XXIV/2000 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 19 sierpnia 2000 r. w sprawie zmian w podziale gminy Mysłakowice na obwody głosowania utworzone uchwałą nr 17/98 Zarządu Gminy Mysłakowice z dnia 18 sierpnia 1998 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1621

poz. 584

nr XXV/109/2000 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania . . . . . . . . . . . . . .

1621

poz. 585

nr XVII/101/2000 Rady Gminy w Jeżowie Sudeckim z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Jeżów Sudecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1622

poz. 586

nr XXII/173/2000 Rady Gminy Rudna z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych . . . . . . . . . . . . . . . .

1622

DECYZJA:

poz. 587

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 sierpnia 2000 r. nr OWR-820/264-A/10/2000/II/GM zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogatyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1623

OBWIESZCZENIA:

poz. 588

Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2000 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dobroszyce przeprowadzonych w dniu 27 sierpnia 2000 r. .

1626

poz. 589

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 września 2000 r. w sprawie sprostowania błędnej numeracji stron Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego Nr 30 z dnia 21 sierpnia 2000 r. . . .

1627

 

 

Wydawca: Dolnośląski Urząd Wojewódzki
50-951 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru – naczelny redaktor Agata Stawinoga
Organizacja druku i kolportaż: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela
Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 września 2000 r. w Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362