Wrocław, 10.06.2002 r..

Nr 129

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIA:

1774 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich dla celów obniżenia podatku rolnego

9866

1775 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Włodowice, gmina Nowa Ruda, w powiecie kłodzkim

9873

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1776 -

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie Powiatu Lubańskiego

9874

1777 -

Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu Bolesławieckiego nr XXVII/143/2001 z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bolesławieckiego

9875

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1778 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/324/01 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia targowisk i miejsc targowych oraz ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Karpacza w 2002 roku

9877

1779 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

9878

1780 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zmian do uchwały nr XLIV/205/2001 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2001 r. dotyczących stawek podatku od środków transportowych

9878

1781 -

Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 26 marca 2002 r. o utracie mocy uchwały nr 72/2000 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe od dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i zmian tego wpisu

9789

1782 -

Rady Miasta Świeradowa Zdroju z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/91/2001 Rady Miasta Świeradowa Zdroju z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej

9880

1783 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/208/2001 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na 2002 rok

9880

1784 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Żarów

9881

1785 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia od opłaty stałej za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

9882

1786 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

9882

1787 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

9883

1788 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej

9884

1789 -

Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

9884

1790 -

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjne

9884

1791 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko

9885

1792 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/327/2001 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości i poboru opłaty targowej

9886

1793 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi

9887

1794 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki w Złotoryi

9893

1795 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Hożej i Kujawskiej w Złotoryi

9899

1796 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/37/01 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie: opłaty targowej

9905

1797 -

Rady Miasta w Świeradowie Zdroju z dnia 9 maja 2002 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Świeradów Zdrój

9905

1798 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 24 maja 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc rzeczową, zasiłki celowe, usługi lecznicze i pokrycie kosztów pogrzebu

9911

1799 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/94/2001 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w granicach administracyjnych Gminy Wałbrzych i ustalenia zasad ich pobierania

9911

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1800 -

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

9912

uchwały rad gmin:

1801 -

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy

9914

1802 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Żórawina

9915

1803 -

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 4 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów

9922

1804 -

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 4 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat lokalnych

9922

1805 -

Rady Gminy w Platerówce z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/117/01 Rady Gminy w Platerówce z dnia 28 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe

9923

1806 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty administracyjnej

9923

1807 -

Rady Gminy Lubin z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie utraty mocy uchwały nr XXVI/417/2000 Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

9924

1808 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i udzielania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne na terenie gminy Marcinowice

9924

1809 -

Rady Gminy w Cieszkowie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/51/99 odnośnie zasad zwrotu wydatków w części lub całości od świadczeniobiorcy przeznaczonych na usługi opiekuńcze, świadczenia lecznicze, pomoc rzeczową, zasiłki celowe, sprawienie pogrzebu oraz dożywianie dzieci i młodzieży

9928

1810 -

Rady Gminy w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

9928

1811 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie zmian w uchwale nr 49/VI/99 z dnia 27 lutego 1999 roku w sprawie ustalenia sieci szkół na terenie gminy Mysłakowice

9929

1812 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe

9930

1813 -

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Jordanów Śląski nr XXVI/127/2002 z dnia 27 marca 2002 r. dotyczącej zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych Gminy w zakresie dożywiania dzieci.

9930

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

1814 -

Starosty Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie w 2002 roku

9931

DECYZJA:

1815 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 maja 2002 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Sycowie

9931

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU:

1816 -

z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Męcinka na 2002 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

9936

1817 -

z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 rok sporządzonej prognozy kwoty długu Gminy Legnickie Pole

9937

1818 -

z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Pęcław na 2002 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

9938

1819 -

z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Kotla na 2002 r. oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

9939

1820 -

z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 rok prognozy kwoty długu Gminy Gromadka

9940

1821 -

z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 rok prognozy kwoty długu Gminy Miejskiej w Chojnowie

9941

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 19,74 zł