Wrocław, dnia 25 czerwca 2001 r.

Nr 64

TREŚĆ:

Poz.:

Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego:

792 –

z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 30 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny w miejscowości Domaszków na terenie gminy Międzylesie, w powiecie kłodzkim . . . . . . . . . . .

2507

793 –

z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 26 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny w miejscowości Zabłocie na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, w powiecie kłodzkim . . . . . . . . . . .

2507

794 –

z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny w miejscowości Nagodzice, miasto i gmina Międzylesie, w powiecie kłodzkim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2508

795 –

z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie zabezpieczenia przed pryszczycą . . . . . . . . . .

2508

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

796 –

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie zmiany statutu powiatu dzierżoniowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2510

797 –

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie zmian
w uchwale nr XVIII/157/2000 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 4 października
2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego .

2510

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

798 –

Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXV/99/2000 z dnia 20 grudnia 2000 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2511

799 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w wyznaczonych miejscach publicznych na terenie gminy Oborniki Śląskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2512

800 –

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego gminy, rozdziału kompetencji właścicielskich i zarządzających oraz przekazania zadań niezwiązanych zagospodarowaniem zasobu mieszkaniowego, wykonywanych dotychczas przez Zakład Administracji Budynków Komunalnych w Pieńsku . . . . . . . . . . . . .

2513

801 –

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej samodzielnych lokali mieszkalnych .

2514

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA:

802 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy i miasta Środa Śląska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2516

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

 

803 –

Rady Gminy Borów z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 122 we wsi Rochowice . . . . . . . . . . . . . . . .

2520

804 –

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 marca 2001 w sprawie wprowadzenia zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Siekierczyn . . . . . . .

2523

805 –

Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek nr 225 i 300 dr w miejscowości Brochocin gmina Zagrodno, powiat złotoryjski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2526

806 –

Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek nr 60 i 300 dr w miejscowości Brochocin gmina Zagrodno, powiat złotoryjski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2529

807 –

Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek nr 135 i 105 dr w miejscowości Łukaszów gmina Zagrodno, powiat złotoryjski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2532

808 –

Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 144/2 położonej w miejscowości Łukaszów gmina Zagrodno, powiat złotoryjski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2535

809 –

Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek nr 92 i 105 dr w miejscowości Łukaszów gmina Zagrodno, powiat złotoryjski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2539

810 –

Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek nr 228 i 57 dr w miejscowości Olszanica gmina Zagrodno, powiat złotoryjski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2542

811 –

Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek nr 323 i 331 dr w miejscowości Olszanica gmina Zagrodno, powiat złotoryjski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2545

812 –

Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek nr 333/2 i 331 dr w miejscowości Olszanica gmina Zagrodno, powiat złotoryjski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2548

813 –

Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek nr 530 i 764 dr w miejscowości Olszanica gmina Zagrodno, powiat złotoryjski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2551

814 –

Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek nr 768/2 i 766 dr w miejscowości Olszanica gmina Zagrodno, powiat złotoryjski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2554

815 –

Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek nr 902/1 i 57 dr w miejscowości Olszanica gmina Zagrodno, powiat złotoryjski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2557

816 –

Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 639/3 położonej w miejscowości Zagrodno, powiat złotoryjski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2560

817 –

Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek nr 777/45 i 777/46 płożonych w miejscowości Zagrodno, powiat złotoryjski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2563

818 –

Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 101/3 położonej w miejscowości Zagrodno, powiat złotoryjski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2566

819 –

Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek nr 589 i 102 w miejscowości Zagrodno gmina Zagrodno, powiat złotoryjski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2569

820 –

Rady Gminy w Długołęce z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Długołęka (działka nr 95/5) . . . . . . .

2572

821 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Bąków, gmina Długołęka. . .

2575

 

 

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

 

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

 

2)

w punktach sprzedaży:

   

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

   

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

   

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

   

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-62-71

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

 

PL ISSN 0239-8362

Cena 19,23 zł