Wrocław, 17.10.2001 r..

Nr 132

TREŚĆ:

Poz.:

 

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO:

1711 –

z dnia 9 października 2001 r., w sprawie zwalczania wścieklizny w miejscowości Krzewie Wielkie oraz na terenie gminy Gryfów Śląski w powiecie lwóweckim

5868

UCHWAŁY RAD GMIN:

1712 –

Rady Gminy Czernica z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Dobrzykowice, gmina Czernica

5869

1713 –

Rady Gminy Czernica z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne we wsi Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica

5874

1714 –

Rady Gminy Czernica z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne we wsi Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica

5878

1715 –

Rady Gminy Czernica z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo aktywności gospodarczej we wsi Łany, gmina Czernica

5882

1716 –

Rady Gminy Czernica z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod drogę dojazdową do jazu na Odrze we wsi Ratowice, gmina Czernica

5887

1717 –

Rady Gminy Czernica z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i budownictwo rzemiosła nieuciążliwego we wsi Wojnowice, gmina Czernica

5890

1718 –

Rady Gminy Czernica z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica na terenie wsi Kamieniec Wrocławski

5895

1719 –

Rada Gminy Czernica z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica we wsi Kamieniec Wrocławski

5899

1720 –

Rady Gminy Czernica z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica we wsi Łany

5903

1721 –

Rady Gminy Czernica z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica na terenie wsi Wojnowice

5907

1722 –

Rady Gminy Czernica z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica w odniesieniu do terenu położonego w obrębie wsi Gajków

5911

1723 –

Rady Gminy w Jeżowie Sudeckim z dnia 12 września 2001 r. w sprawie zmian
w Statucie Gminy Jeżów Sudecki

5913

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

1724 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 października 2001 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Jeleniej Górze 

5913

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 13,87 zł