naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 07.06.2004 r.

Nr 105

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1862 –

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Wąsosz

9834

1863 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zmiany do uchwały nr 149/XVIII/2000 Rady Gminy i Miasta w Żmigrodzie w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

9852

1864 –

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości składników procentowych do obliczenia dodatków mieszkaniowych

9852

1865 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany do uchwały nr 143/XVIII/2000 Rady Gminy i Miasta Żmigród z dnia 28 września 2000 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów

9853

1866 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

9853

1867 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Oleśnicy oraz określenia granic ich obwodów

9854

1868 –

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

9856

1869 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Sołectwo Nowa Wieś Lubińska

9857

1870 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów

9858

UCHWAŁY RAD GMIN:

1871 –

Rady Gminy w Platerówce z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa

9859

1872 –

Rady Gminy w Platerówce z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerówce

9860

1873 –

Rady Gminy Czernica z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego

9861

1874 –

Rady Gminy Mietków z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których gmina Mietków jest zarządcą, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

9863

1875 –

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/74/2004 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego

9864

1876 –

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Bogaczowice

9864

1877 –

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

9866

1878 –

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Stare Bogaczowice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności

9874

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU:

1879 –

z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Mieroszów na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

9876

1880 –

z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Szczawno-Zdrój na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

9877

1881 –

z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Jedlina Zdrój na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

9878

1882 –

z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Radków na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

9879

1883 –

z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Szczytna na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

9880

1884 –

z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Czarny Bór na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

9881

1885 –

z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Duszniki Zdrój na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

9882

1886 –

z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Świebodzice na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

9883

1887 –

z dnia 11 lutego w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Stare Bogaczowice na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

9884

1888 –

z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Kłodzko na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

9885

1889 –

z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Marcinowice na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

9886

1890 –

z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Dobromierz na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

9887

1891 –

z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Nowa Ruda na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

9888

1892 –

z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Strzegom na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

9889

1893 –

z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Świdnica na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

9890

1894 –

z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Jaworzyna Śląska na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

9891

1895 –

z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Kłodzko na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

9892

1896 –

z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Świdnica na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

9893

1897 –

z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

9894

1898 –

z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Lądek Zdrój na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

9895

1899 –

z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Walim na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

9896

1900 –

z dnia 14 kwietnia w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

9897

1901 –

z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Głuszyca na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

9898

1902 –

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Nowa Ruda na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

9899

1903 –

z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Ścinawa na 2004 rok oraz prawidłowości zaręczonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

9900

DECYZJA:

1904 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 maja 2004 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa “Sydkraft Term” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

9902

INFORMACJE:

1905 –

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła dla przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie

9905

1906 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Bielawskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bielawie

9905

1907 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wniosku w sprawie udzielenia koncesji dla przedsiębiorcy Kotłownia “Kowary” Sp. z o.o. z siedzibą w Kowarach

9906

1908 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze

9907

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 28,90 zł