Wrocław, dnia 8 lutego 2001r.

Nr 6

 

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

72 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie . . . . . . . . . . . . . . .

270

73 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/160/2000 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 sierpnia 2000 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

274

74 –

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 25 października 2000 r. w sprawie zmian uchwał Rady Miejskiej w Złotym Stoku: nr V/30/99 z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany statutu gminy, nr VIII/42/99 z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany statutu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

274

75 –

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 13 listopada 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Łęg, działki nr ew. 144/6, 74/1 i części działki nr 161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

275

76 –

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 24 listopada 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ząbkowice Śląskie . . .

281

77 –

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 24 listopada 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ząbkowice Śląskie . . .

285

78 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia statutu Miasta Bielawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

288

UCHWAŁY RAD GMIN:

79 –

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Ząbkowickiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

305

80 –

Rady Gminy w Ciepłowodach z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Ciepłowody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

308
 

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-62-71

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 10,61 zł