Wrocław, 07.11.2001 r..

Nr 145

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO:

 1927–

z dnia 29 października 2001 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radkowie w okręgu wyborczym nr 6

6664

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 1928–

Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej: zakład przetwórstwa mięsnego z funkcją towarzyszącą magazynowo-składową, oraz teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług

6665

 1929–

Rady miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak
i w miejscu sprzedaży tych napojów, na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

6670

 1930–

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piława Górna

   6670

 1931–

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marcelego Bacciarellego
i ul. Partyzantów we Wrocławiu

   6692

UCHWAŁY RAD GMIN:

 1932–

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 21 września 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Podgórzyn

6696

 1933–

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 27 września 2001 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie Statutu Gminy Wądroże Wielkie

6714

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

 1934–

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 października 2001 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze

6716

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena14,87 zł