Wrocław, dnia 10.07.2001 r.

Nr 73

TREŚĆ:

Poz.:

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 968 

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych oraz gruntów zabudowanych tymi budynkami i lokalami . .

2992

 969 

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXXIII/310/2001 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 marca 2001 r. . . . . . . . . .

2993

 970 

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Lądka Zdroju . . . . . . . . . . .

2994

 971 

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stronie Śląskie, gmina Stronie Śląskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2996

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA:

 972 

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych przez gminę zadań realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3000

UCHWAŁY RAD GMIN:

 973 

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie statutu sołectwa . .

3001

 974 

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie statutu sołectwa . .

3006

 975 

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie statutu sołectwa . .

3010

 976 

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie statutu sołectwa . .

3014

 977 

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie statutu sołectwa . .

3018

 978 

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie statutu sołectwa . .

3022

 979 

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie statutu sołectwa . .

3026

 980 

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie statutu sołectwa . .

3030

 981 

Rady Gminy w Zawoni z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Budczyce na terenie gminy Zawonia . .

3034

 982 

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany statutu gminy Siekierczyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3041

 983 

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3042

 984 

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3044

 985 

Rady Gminy Dobromierz z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXIII/165/00 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3045

 

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-62-71

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 15,63 zł