Wrocław, dnia 23 maja 2001 r.

Nr 49

TREŚĆ:

Poz.:


AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO:

 512 

z dnia 10 maja 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie gminy miejskiej Kłodzko, gminy wiejskiej Kłodzko oraz gminy miejskiej Polanica Zdrój leżących na terenie powiatu kłodzkiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1828

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 513 

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 737, przy ulicy Wałowej 65 w Ziębicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1829

 514 

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 159/4, 159/6, 159/7, 159/8, 159/9, 159/10, 159/11, położonych przy ul. Sportowej w Ziębicach . .

 1832

 515 

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Międzylesie, innymi niż lokale mieszkalne i budynki jednorodzinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1835

 516 

Rady Miejskiej Ząbkowice Śl. z dnia 27 marca 2001 r. zmieniająca uchwałę nr II/24/99 Rady Miejskiej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ząbkowicach Śl., ul. Krzywa 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1837

 517 

Rady Miejskiej Ząbkowice Śl. z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Ząbkowice Śl. z dnia 25 lutego 2000 r. nr II/11/2000  w  sprawie wysokości stawek czynszu za najem lokalu socjalnego na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1837

 518 

Rady Miejskiej Ząbkowice Śl. z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Ząbkowice Śl. z dnia 25 lutego 2000 r. nr II/10/2000 w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej samodzielnych lokali mieszkalnych na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śl. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1838

 519 

Rady  Miejskiej  w Karpaczu  z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie określenia limitu wydawanych nowych zezwoleń w 2001 r. na zarobkowy przewóz osób taksówką osobową w gminie Karpacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1839

 520 

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Karpacz oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1839

 521 

Rady Miejskiej w Karpaczu  z dnia 29 marca 2001 r.  w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Karpacz . . . . . . . .

 1841

UCHWAŁY RAD GMIN:

 522 

Rady Gminy Pęcław z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zasad kanalizacji wsi Leszkowice, Kotowice, Kaczyce, Piersna, Wierzchownia i Pęcław oraz zasad przebiegu tranzytowej sieci wodociągowej Piersna – Wierzchownia – Pęcław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1846

 523 

Rady Gminy Pęcław z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 84/2 w Wierzchowni . . . . . . . . .

 1857

 524 

Rady Gminy Pęcław z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 79/2 w Białołęce . . . . . . . . . . . . .

 1859

 525 

Rady Gminy Pęcław z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 421/7 w Droglowicach . . . . . . . .

 1861

 526 

Rady Gminy w Kunicach z dnia 31 stycznia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasięgu terytorialnego (obwodu) Szkoły Podstawowej w Rosochatej . . . . . . . . . . . .

 1863

 527 

Rady Gminy w Wińsku z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1863

 528 

Rady  Gminy  Marcinowice  z dnia 30 marca 2001 r.  w  sprawie  statutu  gminy Marcinowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1864

 529 

Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/193/01 z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie statutu gminy Marcinowice . . . .

 1879

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

 530 

zawarte w dniu 9 kwietnia 2001 r. pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Miastem Jelenia Góra w sprawie powierzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej .

 1880

OBWIESZCZENIE:

 531 

Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Lubańskiego, Rady Powiatu Trzebnickiego, Rady Miejskiej w Bolesławcu, Rady Miejskiej Wałbrzycha, Rady Miejskiej Wrocławia oraz Rady Miejskiej Gminy Strzegom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1881

 

 

 


 

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-62-71

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 15,58 zł