Wrocław, 12.02.2003 r..

Nr 13

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

316 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 9 października 2002 r. w sprawie Statutu Uzdrowiska Lądek Zdrój.

994

317 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Lądek Zdrój.

1003

318 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku ich realizacji oraz ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli.

1004

319 –

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/7/02 z dnia 13 grudnia 2002 r. Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2003, określenia stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych, ustalenia stawek podatku od posiadania psów oraz stawek opłaty administracyjnej i targowej.

1004

320 –

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

1005

321 –

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji w sprawie wymiaru podatku leśnego i informacji w sprawie podatku leśnego.

1010

322 –

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji w sprawie wymiaru podatku rolnego i informacji w sprawie podatku rolnego.

1015

323 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/III/15/02 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2003 roku.

1022

324 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/III/19/02 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularzy na podatek rolny.

1022

325 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/III/18/02 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularzy na podatek leśny.

1023

326 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/III/16/02 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularzy na podatek od nieruchomości.

1023

327 –

Rady Miasta Świeradowa Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/20/2002 Rady Miasta Świeradowa Zdroju z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów.

1024

328 –

Rady Miejskiej w Zgorzelcu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany do uchwały nr 14/02 Rady Miejskiej w Zgorzelcu z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

1024

329 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 9/II/02 z dnia 6 grudnia 2002 r. dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości*

1025

330 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubin.

1025

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

331 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2002 r. zmieniająca uchwałę nr X/76/96 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.

1031

332 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2002 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/242/2000 Rady Gminy Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczania do sprzedaży lokali w domach stanowiących własność Gminy Środa Śląska.

1032

333 –

Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/13/02 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i ustalenia wzorów formularzy.

1033

UCHWAŁY RAD GMIN:

334 –

Rady Gminy Walim z dnia 12 września 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

1033

335 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 8 października 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 28/4 część, 212, 256/1 dr część, 228 dr i 178 we wsi Mściwojów.

1045

336 –

Rady Gminy Krośnice z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie gminy Krośnice w 2003 r.

1049

337 –

Rady Gminy Krośnice z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na terenie gminy Krośnice w 2003 r.

1051

338 –

Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/207/98 z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Kostomłoty.

1051

339 –

Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/142/97 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 21 lutego 1997 r. w sprawie opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych .

1053

340 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu Biskupice Podgórne.

1054

341 –

Rady Gminy w Jeżowie Sudeckim z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego rolników oraz niektórych podatków i opłat lokalnych.

1059

342 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/24/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok.

1060

343 –

Rady Gminy Jemielno z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

1062

344 –

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały nr II/8/02 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów.

1077

345 –

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów.

1077

346 –

Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie utraty mocy uchwały nr XV/95/2000 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIII/206/98 Rady Gminy Osiecznica z dnia 9 lutego 1998 r. w sprawie poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenia wysokości wynagrodzeń za inkaso i innych wynagrodzeń dla inkasentów.

1078

347 –

Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

1078

348 –

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podatku rolnego.

1081

349 –

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty administracyjnej.

1082

350 –

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podatku od środków transportowych.

1082

351 –

Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę nr II/11/02 Rady Gminy w Stoszowicach z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

1084

352 –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych w 2003 roku.

1084

353 –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/16/02 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2003 roku.

1087

INNE AKTY PRAWNE:

POSTANOWIENIE:

354 –

Starosty Legnickiego z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu legnickiego.

1087

INFORMACJE:

355 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki odmawiającej zmiany decyzji w sprawie taryfy dla ciepła Kompanii Spirytusowej “Wratislavia” Polmos SA z siedzibą we Wrocławiu.

1088

356 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy SA.

1088

357 –

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Harpen Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

1089

* Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność uchwały.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 23,50 zł