naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 04.05.2004 r.

Nr 80

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIA:

1537 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych na rok 2004 w rezerwatach przyrody

7354

1538 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Legnickiego z dnia 26 października 1998 r. w sprawie uznania określonych tworów przyrody za pomniki przyrody (Dz. Urz. Nr 29 Województwa Legnickiego, poz. 259)

7368

1539 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 Wojewody Legnickiego z dnia 11 marca 1988 r. w sprawie uznania określonych drzew za pomniki przyrody (Dz. Urz. Nr 5 Województwa Legnickiego, poz. 44)

7368

1540 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 Wojewody Legnickiego z dnia 6 kwietnia 1990 r. w sprawie uznania określonych tworów przyrody za pomniki przyrody (Dz. Urz. Nr 13 Województwa Legnickiego, poz. 201)

7369

UCHWAŁA RADY POWIATU:

1541 –

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych

7369

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1542 –

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Zawidów

7370

1543 –

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy K. Makuszyńskiego w Jeleniej Górze

7384

1544 –

Rady Miejskiej Lądek Zdrój z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/81/2003 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zasad polityki czynszowej

7407

UCHWAŁY RAD GMIN:

1545 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świdnicy

7408

1546 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

7410

1547 –

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Ciepłowody

7411

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

WE WROCŁAWIU:

1548 –

z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2004 rok prognozy kwoty długu

7416

1549 –

z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta i gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta i Gminy Świerzawa na 2004 rok prognozy kwoty długu

7417

1550 –

z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2004 rok oraz o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Bardo

7419

1551 –

z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2004 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta Oława

7420

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 26,60 zł