naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 05.02.2004 r.

Nr 22

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

387 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Biedrzychowa.

2014

388 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dąbrowa.

2019

389 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Guzice.

2024

390 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Jedrzychów.

2029

391 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kaźmierzów.

2034

392 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Komorniki.

2039

393 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Moskorzyn.

2044

394 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pieszkowice.

2049

395 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sobin.

2054

396 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sucha Górna.

2059

397 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Tarnówek.

2064

398 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trzebcz.

2069

399 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Polkowice Dolne.

2074

400 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żelazny Most.

2079

401 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żuków.

2084

UCHWAŁY RADY GMIN:

402 –

Rady Gminy Gromadka z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia sołectw w gminie Gromadka.

2089

403 –

Rady Gminy Gromadka z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Gromadka.

2089

404 –

Rady Gminy Gromadka z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Borówki.

2094

405 –

Rady Gminy Gromadka z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Krzyżowa.

2098

406 –

Rady Gminy Gromadka z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Modła.

2102

407 –

Rady Gminy Gromadka z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowa Kuźnia.

2106

408 –

Rady Gminy Gromadka z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Osła.

2110

409 –

Rady Gminy Gromadka z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pasternik.

2114

410 –

Rady Gminy Gromadka z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Patoka.

2118

411 –

Rady Gminy Gromadka z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Różyniec.

2122

412 –

Rady Gminy Gromadka z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wierzbowa.

2126

413 –

Rady Gminy Gromadka z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Motyle.

2130

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 70 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena 42,70 zł