naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 20.01.2004 r..

Nr 11

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

239 –

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice

965

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

240 –

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowice

995

241 –

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2003 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice

1066

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 70 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 67,30 zł