Wrocław, 14.12.2001 r..

Nr 168

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2791 –

Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2002

8413

2792 –

Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

8414

2793 –

Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

8415

2794 –

Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

8416

2795 –

Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

8417

2796 –

Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie stawki podatku od posiadania psów

8418

2797 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2002

8419

2798 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na targowisku w Górze na rok 2002

8422

2799 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę dostarczoną przez ZWiK Kłodzko oraz ścieki odprowadzane do miejskiej oczyszczalni ścieków w 2002 roku

8422

2800 –

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na rok 2002* 

8423

2801 –

Rady Miejskiej w Zgorzelcu z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zgorzelcu

8424

2802 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz w sprawie podatku od posiadania psów . .

8425

2803 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

8425

2804 –

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/236/97 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 kwietnia 1997 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za świadczenie usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów oraz ustalenia opłat w przypadku nieudokumentowania przez właścicieli nieruchomości korzystania z powyższych usług świadczonych przez gminną jednostkę organizacyjną lub podmiot posiadający zezwolenie

8426

2805 –

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej dla gminnego zasobu mieszkaniowego

8427

2806 –

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych w 2002 roku obowiązujących na terenie gminy Głuszyca

8429

2807 –

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie wysokości opłat za pobór wody i wprowadzenie ścieków

8431

2808 –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia ceny skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego

8432

2809 –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie opłaty miejscowej

8432

2810 –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2002

8433

2811 –

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości

8434

2812 –

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej

8435

2813 –

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie opłaty targowej

8435

2814 –

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów, obniżek, terminów płatności i sposobów jego poboru

8436

2815 –

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

8437

2816 –

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie podatku od środków transportowych

8437

2817 –

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłat, miejsca i warunków prowadzenia handlu

8439

2818 –

Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na terenie gminy Jedlina Zdrój w 2002 roku*

8440

2819 –

Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok

8441

2820 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/318/01 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 października 2001 roku w sprawie emisji obligacji Miasta Bielawy oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Miasta

8444

2821 –

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i od posiadania psów oraz zwolnień z tych podatków na 2002 rok

8444

2822 –

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok

8445

2823 –

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2002 rok*

8447

2824 –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

8448

2825 –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

8451

2826 –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów

8454

2827 –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłat administracyjnych

8455

2828 –

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2002*

8456

2829 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru

8457

2830 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie stawek dziennej opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru

8458

2831 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej oraz sposobu jej poboru

8458

2832 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej pobieranej na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój

8459

2833 –

Rady Miejskiej Gminy Lądek Zdrój z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój

8460

2834 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

8461

2835 –

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia czynszów za dzierżawienie gruntów komunalnych

8461

2836 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie polityki podatkowej oraz ulg i zwolnień opłat lokalnych

8463

2837 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych

8465

2838 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

8468

2839 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów

8469

2840 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2002 rok

8469

2841 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Świebodzice

8471

2842 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej

8472

2843 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia ceny skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego

8472

2844 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów na 2002 rok

8473

2845 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2002 r.*

8473

2846 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2002 r.

8474

2847 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w 2002 r.

8475

2848 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2002 roku

8475

2849 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok

8478

2850 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na 2002 rok

8479

2851 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2002 rok*

8480

2852 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawki podatku od posiadania psów na 2002 rok

8481

2853 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok

8481

2854 –

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień podatkowych

8483

2855 –

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego

8484

2856 –

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

8485

2857 –

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów

8486

2858 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek opłat podatku od nieruchomości

8486

2859 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia ceny jednego kwintala żyta przyjętego jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Żmigród

8487

2860 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów

8488

2861 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie inkasa opłaty targowej

8488

2862 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie stawki opłaty targowej .

8489

2863 –

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2002

8490

2864 –

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2002

8491

2865 –

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej i miejsc targowych na terenie miasta Boguszowa-Gorc na rok 2002

8493

2866 –

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2002, terminów płatności oraz poboru i zwolnienia z tego podatku

8493

2867 –

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie stawek opłat administracyjnych na 2002 rok

8494

2868 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok

8495

2869 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie określenia cen skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2002 rok

8496

2870 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

8496

2871 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na rok 2002*

8498

2872 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psa, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na 2002 rok

8499

2873 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na rok 2002

8500

2874 –

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie opłaty targowej*

8501

2875 –

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów

8501

2876 –

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od środków transportu

8502

2877 –

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

8509

2878 –

Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany do uchwały nr LXIII/357/2001 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2002

8510

2879 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2002 r., zwolnień od tego podatku oraz wzorów deklaracji podatkowych

8510

2880 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów naliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2002 na terenie miasta Oława

8516

2881 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Oława

8516

2882 –

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 8 grudnia 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2002 r

8517

2883 –

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 8 grudnia 2001 r. w sprawie określenia stawek oraz zasad ustalania i poboru podatku od posiadania psów na 2002 r.

8519

2884 –

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

8520

2885 –

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów

8521

2886 –

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych

8522

2887 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

8525

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

2888 –

Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, odpłatności i zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze

8527

2889 –

Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne

8528

UCHWAŁY RAD GMIN:

2890 –

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia wysokości ceny sprzedaży drewna ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2002 rok

8530

2891 –

Rady Gminy Rudna z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

8530

2892 –

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie wysokości opłaty za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Ciepłowodach w 2002 roku

8532

2893 –

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia zasad korzystania z wodociągu gminnego oraz wysokości stawek za pobór wody w gminie Jordanów Śląski

8532

2894 –

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2002 r.

8533

2895 –

Rady Gminy w Cieszkowie z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia podatku od posiadania psów, ustalenia sposobu poboru podatku oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na rok 2002

8535

2896 –

Rady Gminy w Cieszkowie z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie wysokości opłaty targowej i opłaty administracyjnej w roku 2002

8536

2897 –

Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2002

8536

2898 –

Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na 2002 r.

8537

2899 –

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach gminnych

8539

2900 –

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów

8540

2901 –

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

8542

2902 –

Rady Gminy w Nowej Rudzie z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie opłat lokalnych

8543

2903 –

Rady Gminy w Walimiu z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2002 r.*

8544

2904 –

Rady Gminy w Walimiu z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2002 r.

8546

2905 –

Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów i zwolnień od tego podatku

8547

2906 –

Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

8547

2907 –

Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 

8548

2908 –

Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku

8549

2909 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

8551

2910 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

8552

2911 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 27 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

8552

2912 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2002 rok

8554

2913 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

8555

2914 –

Rady Gminy Krośnice z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od podatku

8556

2915 –

Rady Gminy Krośnice z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów

8557

2916 –

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

8557

2917 –

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

8558

2918 –

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku leśnego

8560

2919 –

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku rolnego

8560

2920 –

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej*

8561

2921 –

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej*

8562

2922 –

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psa

8562

2923 –

Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie stawek dziennych opłaty targowej i terminów płatności oraz sposobu jej poboru*

8563

2924 –

Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od posiadania psów w 2002 r.

8564

2925 –

Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od posiadania środków transportowych w 2002 r.

8565

2926 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok .

8567

2927 –

Rady Gminy w Wińsku z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok oraz ustalenia warunków zwolnień od tego podatku

8568

2928 –

Rady Gminy w Wińsku z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek cen za wywóz stałych i płynnych odpadów komunalnych oraz stawek za zrzut i odprowadzanie ich kanalizacją do oczyszczalni ścieków

8569

INNE AKTY NORMATYWNE

OBWIESZCZENIA:

2929 –

Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Rady Miejskiej w Bolesławcu, Rady Miasta w Kamiennej Górze, Rady Miasta Lubania, Rady Miejskiej w Lubinie, Rady Miejskiej w Świdnicy, Rady Miejskiej Wałbrzycha, Rady Miejskiej Wrocławia

8570

2930 –

Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2001 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Niemczy przeprowadzonych w dniu 2 grudnia 2001 r. .

8573

_____________

* Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność uchwały.

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 34,32 zł