Wrocław, 11.12.2001 r..

Nr 165

TREŚĆ:

Poz.:

 

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO:

2439 –

z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Długołęka w okręgach wyborczych nr 2 i nr 11

8006

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2440 –

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 24 października 2001 r. w sprawie stawek opłat targowych oraz zasad ich poboru

8007

2441 –

Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości

8008

2442 –

Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok

8009

2443 –

Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

8010

2444 –

Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2002 rok

8010

2445 –

Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2002

8012

2446 –

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 23 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania poboru, terminów płatności oraz zwolnień od tego podatku

8013

2447 –

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 23 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

8014

2448 –

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 roku będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2002

8014

2449 –

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie podatku od środków transportowych

8015

2450 –

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2002

8017

2451 –

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

8017

2452 –

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta do wyliczenia podatku rolnego na rok 2002

8019

2453 –

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

8020

2454 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie miasta Lubina

8020

2455 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów .

8022

2456 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, ulg w podatku od nieruchomości, ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczania podatku rolnego, ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa do obliczania podatku leśnego, ustalenia podatku od posiadania psa, ustalenia podatku od środków transportowych, opłat administracyjnych i ich wysokości, ustalenia sposobu poboru podatków i opłat oraz wysokości prowizji inkasenta

8024

2457 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat targowych

8028

2458 –

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie opłat administracyjnych

8029

2459 –

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

8030

2460 –

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Chocianów na 2002 rok

8031

2461 –

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

8032

2462 –

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2002 rok, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku

8033

2463 –

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok

8034

2464 –

Rady Miejskiej Strzelin z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

8037

2465 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

8038

2466 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej na terenie gminy Strzelin

8040

2467 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie miasta Strzelin

8041

2468 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru oraz zwolnień z tego podatku na terenie miasta i gminy Strzelin

8042

2469 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

8043

2470 –

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok

8045

2471 –

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta jako podstawy do naliczenia podatku rolnego

8046

2472 –

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

8046

2473 –

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów w 2002 roku

8048

2474 –

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2002 roku

8049

UCHWAŁY RAD GMIN:

2475 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 27 września 2001 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych przez gminę zadań realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

8050

2476 –

Rady Gminy Kotla z dnia 23 października 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/124/2000 Rady Gminy Kotla z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

8052

2477 –

Rady Gminy Jemielno z dnia 30 października 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 roku będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2002

8052

2478 –

Rady Gminy Rudna z dnia 30 października 2001 r. w sprawie podatku rolnego

8053

2479 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Oleśnica

8053

2480 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od podatku leśnego lasów na terenie gminy Oleśnica

8054

2481 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Oleśnica

8054

2482 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Oleśnica

8055

2483 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Oleśnica

8056

2484 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych na terenie gminy Oleśnica

8057

2485 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności tego podatku na terenie gminy Oleśnica

8058

2486 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów na terenie gminy Oleśnica

8058

2487 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty na terenie gminy Oleśnica

8059

2488 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty na terenie gminy Oleśnica

8059

2489 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości stawek opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód gminy Oleśnica

8060

2490 –

Rady Gminy w Ciepłowodach z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku i sposobu jego poboru na rok 2002

8060

2491 –

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

8061

2492 –

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Ciepłowody na 2002 rok

8062

2493 –

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 r. będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2002 rok

8062

2494 –

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie wysokości opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody

8063

2495 –

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku . . . . . . . . . .

8063

2496 –

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zasad ustalania i poboru podatku od posiadania psów na rok 2002 

8065

2497 –

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok .

8066

2498 –

Rady Gminy Męcinka z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień w zakresie tego podatku na 2002 rok

8070

2499 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie określenia podstawy obliczania podatku rolnego na 2002 rok

8073

2500 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów, zwolnień, terminów płatności i sposobu jego poboru na rok podatkowy 2002

8073

2501 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

8074

2502 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

8075

2503 –

Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie podatku od środków transportowych

8079

2504 –

Rady Gminy w Gromadce z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia wysokości stawki ceny skupu żyta przyjmowanego do podstawy obliczenia podatku rolnego za 2002 rok na terenie gminy Gromadka

8082

2505 –

Rady Gminy w Gromadce z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

8082

2506 –

Rady Gminy w Gromadce z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

8083

2507 –

Rady Gminy w Gromadce z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów

8086

2508 –

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2002 roku

8087

2509 –

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2002 roku

8087

2510 –

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2002 roku

8088

2511 –

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok

8088

2512 –

Rady Gminy w Legnickim Polu z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

8092

2513 –

Rady Gminy w Legnickim Polu z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

8093

2514 –

Rady Gminy w Legnickim Polu z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów

8096

2515 –

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

8097

2516 –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie opłaty targowej

8099

2517 –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów

8100

2518 –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej*

8100

2519 –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie opłaty miejscowej (klimatycznej)

8101

2520 –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

8102

2521 –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień z tych podatków .

8103

2522 –

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2002

8105

2523 –

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2002

8106

2524 –

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2002 roku

8106

2525 –

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

8108

2526 –

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

8111

2527 –

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalania wysokości stawek podatku od środków transportowych .

8112

2528 –

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Kondratowice

8114

2529 –

Rady Gminy Kotla z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

8115

2530 –

Rady Gminy Kotla z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 roku przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2002 roku

8116

2531 –

Rady Gminy Kotla z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów

8117

2532 –

Rady Gminy Kotla z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

8117

2533 –

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok

8120

2534 –

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok

8121

2535 –

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego w 2002 roku

8124

2536 –

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2002 rok

8125

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

2537 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 listopada 2001 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego pod nazwą Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

8126

POSTANOWIENIE:

2538 –

Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o odwołanie Rady Miejskiej Gminy Strzegom przed upływem kadencji

8130

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena zł