D Z I E N N I K  U R Z Ę D O W Y
WOJEWÓDZTWA   DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 30 października 2000 r. Nr 41

Treść:

Poz.:

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

poz. 689

nr XIX/342/2000 z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1906

UCHWAŁA RADY POWIATU:

poz. 690

nr XV/104/99 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia cennika opłat związanych z koordynacją rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym na liniach powiatowych i międzygminnych . . . . . . .

1907

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

poz. 691

nr XVI/128/2000 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 1049, 1048, 1047, 1046, 1045, 1044, 1043, 1042/1 i 1041/7 w Przemkowie przy ulicy Głogowskiej i Kaczanowskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1908

poz. 692

nr XVIII/142/2000 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/128/2000 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 1049, 1048, 1047, 1046, 1045, 1044, 1043, 1042/1 i 1041/7 w Przemkowie przy ulicy Głogowskiej i Kaczanowskiej . .

1920

poz. 693

nr XXIV/23/2000 Rady Miejskiej Jaworzyna Śląska z dnia 21 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Witków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1920

poz. 694

nr XXIV/24/2000 Rady Miejskiej Jaworzyna Śląska z dnia 21 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Milikowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1924

poz. 695

nr XXIV/25/2000 Rady Miejskiej Jaworzyna Śląska z dnia 21 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Jaworzyna Śląska . . . . . . . . . . . . .

1927

poz. 696

nr XXV/158/2000 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Sośnica-Różaniec . . . . . . . . . . . .

1931

UCHWAŁY RAD GMIN:

poz. 697

nr XXVIII/259/2000 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki o następujących numerach ewidencyjnych 24/2 i 24/4, zlokalizowanego w miejscowości Smardzów, w gminie Święta Katarzyna . .

1933

poz. 698

nr VIII/42/2000 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Kamienna Góra . . . . . .

1937

POSTANOWIENIE:

poz. 699

nr 24 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 20 października 2000 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o odwołanie Rady Gminy Kobierzyce przed upływem kadencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1937

 

Wydawca: Dolnośląski Urząd Wojewódzki
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru – naczelny redaktor Agata Stawinoga
Organizacja druku i kolportaż: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela
Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 października 2000 r. w Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362