D Z I E N N I K  U R Z Ę D O W Y
WOJEWÓDZTWA   DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 8 maja 2000 r. Nr 15

Treść:

Poz.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY:

poz. 264

nr 5 z dnia 25 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie nr 20/98 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

789

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

poz. 265

nr XVIII/126/2000 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Bolków . . . . . . . . . . . .

790

poz. 266

nr 0150/XVII/153/2000 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie zmian w statucie gminy Oborniki Śląskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

810

poz. 267

nr XVI/131/2000 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

811

poz. 268

nr XIII/108/2000 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia granic obwodu Gimnazjum w Szczytnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

814

poz. 269

nr XIII/109/2000 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Szczytnej

814

poz. 270

nr XX/143/2000 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/35/99 w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej przy ul. Szkolnej 3–4 w Boguszowie-Gorcach . . . . .

815

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

poz. 271

nr 7/XXII/2000 Rady Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie zmiany organizacji sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy i miasta Węgliniec . . . . . . . . . . . . . .

816

UCHWAŁY RAD GMIN:

poz. 272

nr XV/86/99 Rady Gminy w Kunicach z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany do statutu gminy Kunice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

816

poz. 273

nr XII/65/99 Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 28 grudnia 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Miłkowice . .

817

poz. 274

nr XVII/96/2000 Rady Gminy w Kunicach z dnia 16 lutego 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasięgu terytorialnego (obwodu) Szkoły Podstawowej w Rosochatej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

817

poz. 275

nr XVII/97/2000 Rady Gminy w Kunicach z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie zasięgu terytorialnego (obwodu) Szkoły Podstawowej w Kunicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

818

poz. 276

nr XVI/180/2000 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w gminie Dzierżoniów oraz granic ich obwodów . . . . . . . . . . . . . . .

818

poz. 277

nr XIV/88/00 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Sędzimirowie, ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w gminie Pielgrzymka oraz granic ich obwodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

819

poz. 278

nr XIV/89/2000 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 28 lutego 2000 r. o zmianie uchwały Rady Gminy Pielgrzymka w sprawie utworzenia i organizacji Gimnazjum w Pielgrzymce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

819

poz. 279

nr 138/2000 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Zgorzelec . . . . . . . . . . . . . . . .

820

poz. 280

nr 139/2000 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Żarska Wieś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

828

poz. 281

nr 150/2000 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej i planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów . . . . . . . . . . . .

834

poz. 282

nr XIII/71/00 Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 10 marca 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obwodów publicznych szkół podstawowych w gminie Miłkowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

834

poz. 283

nr XIII/72/00 Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 10 marca 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia gimnazjum w Miłkowicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

835

poz. 284

nr XIII/81/2000 Rady Gminy Zagrodno z dnia 4 kwietnia 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy Zagrodno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

835

OBWIESZCZENIE:

poz. 285

Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Powiatu w Świdnicy oraz Rady Miejskiej Wrocławia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

838

POSTANOWIENIE:

poz. 286

nr 21 Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 21 kwietnia 2000 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o odwołanie Rady Miejskiej w Chocianowie przed upływem kadencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

838

 

Wydawca: Dolnośląski Urząd Wojewódzki
50-951 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru – naczelny redaktor Agata Stawinoga
Organizacja druku i kolportaż: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela
Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 maja 2000 r. w Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362