D Z I E N N I K  U R Z Ę D O W Y
WOJEWÓDZTWA   DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 20 kwietnia 2000 r. Nr 14

Treść:

Poz.

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

poz. 251

nr XII/109/2000 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia współczynnika waloryzacji stawki wyjściowej czynszu najmu (dzierżawy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

765

poz. 252

nr XIII/123/2000 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 marca 2000 r. zmieniająca uchwałę nr XII/109/2000 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia współczynnika waloryzacji stawki wyjściowej czynszu najmu (dzierżawy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

765

poz. 253

nr 2/XV/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu górowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

766

poz. 254

nr III/12/2000 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany statutu powiatu średzkiego . . . . . . . . . . .

767

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

poz. 255

nr XIX/122/2000 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kilianów-Szymanów gmina Kąty Wrocławskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

768

poz. 256

nr XVIII/192/00 Rady Miejskiej w Górze z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie zmiany statutu gminy Góra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

771

UCHWAŁY RAD GMIN:

poz. 257

nr XIII/86/2000 Rady Gminy w Legnickim Polu z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 151/1 we wsi Legnickie Pole . . . .

771

poz. 258

nr XIII/87/2000 Rady Gminy w Legnickim Polu z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

774

poz. 259

nr 136/2000 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 47/1 i 47/2 w jednostce strukturalnej Nr 14 – Koźlice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

775

poz. 260

nr 137/2000 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Zgorzelec . . . . . . . . . . . . . . . .

779

POROZUMIENIE:

poz. 261

z dnia 3 kwietnia 2000 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Środa Śląska w sprawie prowadzenia niektórych zadań w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

783

OBWIESZCZENIE:

poz. 262

Miejsko-Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Świerzawie z dnia 9 kwietnia 2000 r. o wynikach referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miasta i Gminy w Świerzawie . . . . . . . .

784

POSTANOWIENIE:

poz. 263

nr 10/2000 Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o odwołanie Rady Gminy w Czarnym Borze przed upływem kadencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

784

 

 

Wydawca: Dolnośląski Urząd Wojewódzki
50-951 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru – naczelny redaktor Agata Stawinoga
Organizacja druku i kolportaż: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela
Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2000 r. w Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362