naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 31.12.2004 r.

Nr 263*

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

4654 –

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Złotoryi

Pełna treść (PDF):
część 1
część 2

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 75 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena  zł