naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 07.12.2004 r.

Nr 240

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3768 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Strzelin – Osiedle na Skarpie”

24946

3769 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Strzelin – Osiedle Pozytywistów

25005

3770 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Strzelin – Dolina Rzeki Oławy II”

25033

3771 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zasad używania herbu, barw Gminy oraz insygniów władz miasta

25061

3772 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Góra

25063

3773 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród

25065

3774 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Zawidowie

25066

3775 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/168/98 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Przemków

25068

3776 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie

25068

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

3777 -

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

25070

UCHWAŁY RAD GMIN:

3778 -

Rady Gminy Udanin z dnia 26 października 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

25071

3779 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwał dotyczących uchwalenia Statutu Gminy Lewin Kłodzki

25074

3780 -

Rady Gminy Kotla z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25075

3781 -

Rady Gminy Kotla z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2005 roku

25075

3782 -

Rady Gminy Kotla z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów

25076

3783 -

Rady Gminy Kotla z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych do stosowania na terenie gminy Kotla

25077

3784 -

Rady Gminy Zagrodno z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchmości

25092

3785 -

Rady Gminy Zagrodno z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Zagrodno

25093

3786 -

Rady Gminy Zagrodno z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25093

3787 -

Rady Gminy Borów z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie zastosowania ulgi w podatku rolnym za 2005 rok oraz określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji o gruntach

25096

3788 -

Rady Gminy Borów z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień przedmiotowych oraz określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

25105

3789 -

Rady Gminy Borów z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia formularzy deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach

25113

3790 -

Rady Gminy Borów z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru

25118

3791 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2005 roku

25118

3792 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2005 roku

25119

3793 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2005 r.

25122

3794 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia ceny 1q żyta jako podstawy do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy

25122

3795 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy; informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, deklaracji na podatek od nieruchomości

25123

3796 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy; informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek rolny

25129

3797 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy; informacji w sprawie podatku leśnego, deklaracji na podatek leśny

25137

Pełna treść (PDF)

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 65,60zł