naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 12.10.2004 r.

Nr 193

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3049 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Zacisza we Wrocławiu

3050 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawki czynszu za lokale mieszkalne zasobów TBS Spółka z o.o. usytuowane przy zbiegu ulic Zacisznej i Iwaszkiewicza w Oławie

3051 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawki czynszu za lokale mieszkalne zasobów TBS Spółka z o.o. usytuowane przy ul. Andersa 1, 2, 2a w Oławie

3052 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz zasad spłaty należności wynikających ze sprzedaży mieszkań i budynków po byłym PFZ (Państwowym Funduszu Ziemi)

3053 -

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 2 września 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie gminy Kudowa Zdrój oraz dodatkowym oznaczeniem taksówek

3054 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

3055 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec

3056 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 8 września 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu

3057 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 8 września 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bolesławcu

3058 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 8 września 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Drugim Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób dorosłych upośledzonych umysłowo w Bolesławcu

3059 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 września 2004 r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Żarów oraz ustalenia granic ich obwodów

3060 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Żarów

UCHWAŁY RAD GMIN:

3061 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Bąków

3062 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Borowa

3063 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Godzieszowa

3064 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Pietrzykowice

3065 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Siedlec

3066 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Sliwice

3067 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Byków

3068 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 17 września 2004 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z świetlic wiejskich

Pełna treść (PDF):
część 1
część 2

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena  zł