naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 06.10.2004 r.

Nr 189

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY GMINY:

3017 –

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciepłowody

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

3018 –

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 28 września 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radkowie przeprowadzonych w dniu 26 września 2004 r.

Pełna treść (PDF)

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena  zł