naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 07.06.2004 r.

Nr 106

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIE:

1909 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Oława w okręgu wyborczym nr 12

9909

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJE:

1910 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 maja 2004 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Energetyki Cieplnej w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

9911

1911 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 maja 2004 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Clima Heat Spółki Jawnej Andrzej Migdalski, Jan Wierzbicki z siedzibą w Jeleniej Górze

9916

OBWIESZCZENIE:

1912 –

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów przedterminowych Burmistrza Miasta Świebodzice

9919

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 8,80 zł