naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 17.05.2004 r.

Nr 88

TREŚĆ:
Poz.:

ROZPORZĄDZENIE:

1625 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2004 r.

8055

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1626 –

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Pełczyn, Warzęgowo, Nieszkowice, Pierusza, Pawłoszewo, Łazarzowice, Smarków, Straża, Gródek, Siodłkowice, Proszkowa, Stęszów - MPZP Gmina Wołów - Strefa I

8056

1627 –

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Miłcz, Garwół, Sławowice, Mikorzyce - MPZP Gmina Wołów Strefa - III

8112

1628 –

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Boraszyn, Tarchalice, Wodnica - MPZP Gmina Wołów - Strefa V

8136

1629 –

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Stobno i Mojęcice - MPZP Gmina Wołów - Strefa VIII

8161

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 46,20 zł