naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 05.05.2004 r.

Nr 82

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIE:

1557 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Radwanicach w okręgu wyborczym nr 1

7552

UCHWAŁA RADY POWIATU:

1558 –

Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kamiennogórskiego

7553

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1559 –

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złoty Stok

7554

1560 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław

7598

1561 –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/304/2000 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 września 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów

7599

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1562 –

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Świerzawa

7599

UCHWAŁY RAD GMIN:

1563 –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Szewce

7601

1564 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Miękinia

7603

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIA:

1565 –

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Głogowskiego

7612

1566 –

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wojcieszów przeprowadzonych w dniu 18 kwietnia 2004 r.

7612

1567 –

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dzierżoniów przeprowadzonych w dniu 25 kwietnia 2004 r.

7613

1568 –

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie przeprowadzonych w dniu 25 kwietnia 2004 r.

7614

INFORMACJA:

1569 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Bielawie

7615

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 25,60 zł