2250

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2004 r.

zmieniające Orzeczenia nr 1/56 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 1956 r. o uznaniu starego dębu w gromadzie Oleśnica Mała za pomnik przyrody (Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu)

Na podstawie art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:

§ 1

Znosi się ochronę pomnika przyrody – dębu szypułkowego (nr rej. 11), zlokalizowanego w m Niemil, gm Oława.

§ 2

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

STANISŁAW ŁOPATOWSKI