2183

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 22 czerwca 2004 r.

w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

1. Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 ze zm.) ogłasza się następujące wskaźniki przeliczeniowe kosztów odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w powiatach województwa dolnośląskiego na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do 30 września 2004 r. w następujących wysokościach:

a) dla miasta Wrocławia - 2.452 zł,

b) dla pozostałych powiatów województwa dolnośląskiego - 2.340 zł.

2. Jednocześnie z dniem 30 czerwca 2004 r. przestaje obowiązywać Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Nr 59, poz. 1138.

WZ. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

RYSZARD LACHER

I WICEWOJEWODA