1709

OGŁOSZENIE

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 11 marca 2004 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady

do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560),

Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje o możliwości zgłaszania kandydata do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych celem uzupełnienia składu ww. Rady.

Propozycje kandydatur należy zgłaszać w Biurze do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – IV p., pok. 408, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12–14, 50-411 Wrocław w terminie do 28 maja 2004 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

LESZEK RYK