1567

OBWIESZCZENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dzierżoniów

przeprowadzonych w dniu 25 kwietnia 2004 r.

Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dzierżoniów w okręgu wyborczym nr 2, które zostały przeprowadzone w dniu 25 kwietnia 2004 r.

A. Rada Gminy Dzierżoniów

I

W okręgu wyborczym nr 2 wybierano 1 radnego. Głosowanie przeprowadzono. Wyniki głosowania i wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

1. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła – 1558

2. W głosowaniu wzięło udział (oddało karty ważne) – 422 wyborców,

co stanowi 27% uprawnionych do głosowania

3. Głosów ważnych oddano – 419

4. Głosów nieważnych oddano – 3

II

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Lista nr 1 Komitet Wyborczy Wyborców “Rodzina” – 30

1) WEILANDT Wojciech Zbigniew – 30

Lista nr 2 Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wieś – 80

1) PODKÓWKA Roman Marian – 80

Lista nr 3 Komitet Wyborczy Wyborców Rolnik 2004 – 83

1) BŁASZCZYK Mieczysław – 83

Lista nr 4 Komitet Wyborczy Wyborców “Zgoda Buduje” – 141

1) WYPYCH Jan – 141

Lista nr 5 Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Wypycha – 85

1) WYPYCH Krzysztof Franciszek – 85

III

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

WYPYCH Jan

z listy nr 4 Komitet Wyborczy Wyborców “Zgoda Buduje”.

KOMISARZ WYBORCZY

W WAŁBRZYCHU

JAN LINOWSKI