1565

OBWIESZCZENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY

z dnia 22 kwietnia 2004 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach

w składzie Rady Powiatu Głogowskiego

Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547) Komisarz Wyborczy w Legnicy

podaje do wiadomości publicznej, iż

Rada Powiatu Głogowskiego uchwałą nr XVII/109/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 5 mandatu radnego Sławomira Majewskiego z listy nr 13 – Obywatelskie Porozumienie Samorządowe.

Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr XVIII/133/2004 z dnia 30 marca 2004 r. wstąpił Jan Zbigniew Miśko – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

KOMISARZ WYBORCZY

W LEGNICY

LECH MUŻYŁO