1390

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 25 lutego 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/51/03 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie sieci publicznych gimnazjów samorządowych

i granic ich obwodów

Na podstawie art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96) Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany sieci publicznych gimnazjów samorządowych i granic ich obwodów:

1. Dotychczasowy przepis § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się sieć gimnazjów samorządowych, których obwody tworzą ulice pozostające w granicach administracyjnych miasta Bolesławiec oraz wsie z terenu Gminy Wiejskiej Bolesławiec.

Ҥ 2

Obwód szkolny Gimnazjum Samorządowego nr 1 z siedzibą przy ulicy Armii Krajowej 12 tworzą ulice:

1 Maja, 10 Marca, Aleja Partyzantów, II Armii Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Astrów, Bema, Bławatkowa, Bobrowa, Bratków, Bukowa, Ceramiczna, Chopina, Cisowa, Czerwonych Maków, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Garncarska, Gdańska, Głowackiego, Górska, Grabowa, Irysów, Jarzębinowa, Jasna, Jaśminowa, Jemiołowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Karpecka, Kazimierza Wielkiego, Komuny Paryskiej, Kościelna, Kubika, Kutuzowa, Kwiatowa, Lubańska, Magistracka, Mała, Masarska, Mazowiecka, Modrzewiowa, Morelowa, Narcyzów, Niecała, Obrońców Helu, Orla, Piaskowa, Plac Piastowski, Plac Zamkowy, Pomorska, Prusa, Ptasia, Rajska, Różana, Rumianków, Rynek, Sadowa, Sądowa, Skalna, Słoneczników, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Stokrotek, Storczyków, Szarotek, Szpitalna, Śluzowa, Śniadeckich, Świerkowa, Teatralna, Tulipanowa, Tunelowa, Warszawska, Wąska, Wiaduktowa, Widok, Władysława Łokietka, Zabobrze, Zacisze, Zaułek Sasanek, Żwirowa;

oraz wsie z terenu Gminy Wiejskiej Bolesławiec:

Kozłów, Stara Oleszna, Trzebień, Trzebień Mały, Parkoszów, Golnice, Dąbrowa Bolesławiecka, Krępnica, Lipiany, Nowa Wieś, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Łąka, Chościszowice, Bolesławice”.

2. Dotychczasowy przepis § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Ҥ 3

Obwód szkolny Gimnazjum Samorządowego nr 2 z siedzibą przy ulicy Bielskiej 5 tworzą ulice:

Aleja Tysiąclecia, Aleja Wojska Polskiego, Andersa, Artyleryjska, Bielska, Brody Mikołaja, Buczka, Cicha, Drzymały, Dzieci Wrześni, Fabryczna, Gałczyńskiego, Górników, Jana Pawła II, Jeleniogórska, Kasztanowa, Kilińskiego, Kleeberga, Kołłątaja, Konopnickiej, Konradowska, Kopernika, Korfantego, Kosiby, Krótka, Łasicka, Łukasiewicza, Marcinkowskiego, Murarska, Narutowicza, Okrzei, Opitza, Parkowa, Piastów, Plac Pokoju, Plater Emilii, Saperska, Słoneczna, Spokojna, Spółdzielcza, Starzyńskiego, Ślusarska, Wąska, Wybickiego, Zagłoby, Zaułek, Zwycięstwa, Zygmunta Augusta, Żeromskiego;

oraz wsie z terenu Gminy Wiejskiej Bolesławiec:

Kraszowice, Ocice, Nowa, Bożejowice, Rakowice, Otok, Stare Jaroszowice, Ustronie, Nowe Jaroszowice, Suszki, Żeliszów”.

3. Dotychczasowy przepis § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Ҥ 4

Obwód szkolny Gimnazjum Samorządowego nr 3 z siedzibą przy ulicy J. Słowackiego 2 tworzą ulice:

Asnyka, Baczyńskiego, Bankowa, Bolesława Chrobrego, Ciesielska, Dąbka, Hutnicza, Jana III Sobieskiego, Karkonoska, Karola Miarki, Kaszubska, Królowej Jadwigi, Leśna, Matejki, Meissnera, Mickiewicza, Niepodległości, Obrońców Westerplatte, Ogrodowa, Paderewskiego, Pasteura, Piotra i Pawła, Plac Piłsudskiego, Plac Wolności, Pod Lasem, Podgórna, Polna, Robotnicza, Rzemieślnicza, Sierpnia `80, Sikorskiego, Piotra Skargi, Słowackiego, Staroszkolna, Stefana Batorego, Sucharskiego, Tyrankiewiczów, Wańkowicza, Willowa, Witosa, Zielona, Żwirki i Wigury;

oraz wsie z terenu Gminy Wiejskiej Bolesławiec:

Brzeźnik, Dobra, Mierzwin, Kruszyn, Łaziska”.

4. Dodaje się przepis § 4a w brzmieniu:

Ҥ 4a

Obwód szkolny Gimnazjum Samorządowego nr 4 z siedzibą przy ulicy Dolne Młyny 60 tworzą ulice:

Akacjowa, Bohaterów Getta, Brzozowa, Cieszkowskiego, Dębowa, Dolne Młyny, Góralska, Górne Młyny, Graniczna, Grunwaldzka, Jezierskiego, Klonowa, Konstytucji 3 Maja, Kościuszki, Kraszewskiego, Lipowa, Łąkowa, Małachowskiego, Miodowa, Modłowa, Mostowa, Orzeszkowej, Słowiańska, Staszica, Stolarska, Szkolna, Tamka, Topolowa, Traugutta, Wałowa, Wesoła, Wierzbowa, Wróblewskiego, Zgorzelecka”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

STANISŁAW MAŁKOWSKI