108

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY JEMIELNO

z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Jemielno
z dnia 30 września 2003 r. nr XIII/68/03 dotyczącej uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2003–2007 oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Jemielno

Tekst jednolity uchwały stanowi załącznik do obwieszczenia

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

JANUSZ KRUKOWSKI-ZDANOWICZ

Załącznik do obwieszczenia Przewodniczącego Rady Gminy Jemielno z dnia 10 grudnia 2003 r. (poz. 108)

JEDNOLITY TEKST UCHWAŁY