§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 600,00,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1.000,00,

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1.200,00.

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton wg poniższej tabeli:

Masa całkowita

Stawka podatku

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12 ton

13 ton

50,00

143,00

13 ton

14 ton

143,00

393,00

14 ton

15 ton

393,00

554,00

15 ton

--------

554,00

1.252,00

Trzy osie

12 ton

17 ton

143,00

248,00

17 ton

19 ton

248,00

507,00

19 ton

21 ton

507,00

659,00

21 ton

23 tony

659,00

1.014,00

cd. tabeli

1

2

3

4

23 tony

25 ton

1.014,00

1.577,00

25 ton

1.014,00

1.577,00

Cztery osie i więcej

12 ton

25 ton

659,00

668,00

25 ton

27 ton

668,00

1.042,00

27 ton

29 ton

1.042,00

1.654,00

29 ton

31 ton

1.654,00

2.452,80

31 ton

1.654,00

2.452,80

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton – 600,00,

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton – 1.000,00,

c) od 9 ton i poniżej 12 ton – 1.400,00.

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton wg poniższej tabeli:

 

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
w tonach

Stawka podatku

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12 ton

18 ton

50,00

50,00

18 ton

25 ton

266,00

481,00

25 ton

31 ton

561,00

920,00

31 ton

1.413,00

1.937,76

Trzy osie

12 ton

40 ton

1.247,00

1.723,00

40 ton

1.723,00

2.548,65

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

– od 7 ton i poniżej 12 ton – 1.200,00.

6. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego według poniższej tabeli:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy w tonach

Stawka podatku

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

jezdnych

Jedna oś

12 ton

18 ton

50,00

50,00

18 ton

25 ton

178,00

320,00

25 ton

320,00

562,00

Dwie osie

12 ton

28 ton

211,00

310,00

28 ton

33 ton

614,00

850,00

33 ton

38 ton

850,00

1.292,00

38 ton

1.150,00

1.700,00

Trzy osie

12 ton

38 ton

677,00

943,00

38 ton

943,00

1.281,00

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc – 500,00,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.770,00.