Plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali

w latach 2003–2008 z podziałem na poszczególne lata

I. Rok 2003

1. Remont i modernizacja budynku po byłej szkole w Rościsławicach.

2. Remont elewacji budynku przy ul. Trzebnickiej 23.

II. Rok 2004

1. Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Parkowej 9 w Obornikach Śląskich.

2. Remont i modernizacja budynku przy ul. M. C. Skłodowskiej 70 w Obornikach Śląskich – I etap.

3. Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Pięknej 7 w Obornikach Śląskich.

III. Rok 2005

1. Remont dachu budynku przy ul. M. C. Skłodowskiej 88 w Obornikach Śląskich.

2. Remont elewacji budynku przy ul. Dworcowej 44 w Obornikach Śląskich.

3. Remont i modernizacja budynku przy ul. M. C. Skłodowskiej 70 w Obornikach Śląskich – II etap.

IV. Rok 2006

1. Remont budynku mieszkalnego w Borkowicach 6.

2. Remont elewacji budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich.

V. Rok 2007

1. Remont dachu budynku mieszkalnego w Morzęcinie 23.

2. Remont instalacji kanalizacji i odprowadzania ścieków w budynku w Wielkiej Lipie 40.

3. Remont budynku przy ul. Głównej 70 w Pęgowie.

VI. Rok 2008

1. Remont dachu przy ul. Głównej 30 w Pęgowie.

2. Remont kapitalny budynku przy ul. Kasztanowej 5 w Lubnowie.