WYKAZ BUDYNKÓW Z MIESZKANIAMI SOCJALNYMI

Adres

Liczba mieszkań socjalnych

Dworcowa 66/7

1

Parkowa 9

12

Podzamcze 7/9

1

Siemianicka 2/1

1

Kotowice 37

2

Wielka Lipa 17/1

1

Piękna 7/1

1

Razem

19