2190

OBWIESZCZENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU

z dnia 21 lipca 2003 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mieroszowie

i Rady Gminy w Walimiu przeprowadzonych w dniu 20 lipca 2003 r.

Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mieroszowie w okręgu wyborczym nr 2 i Rady Gminy w Walimiu w okręgu wyborczym nr 2, które zostały przeprowadzone w dniu 20 lipca 2003 r.

A. Rada Miejska w Mieroszowie

I

W okręgu wyborczym nr 2 wybierano 1 radnego. Głosowanie przeprowadzono.

Wyniki głosowania i wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

1. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła – 1909

2. W głosowaniu wzięło udział (oddało karty ważne) – 443 wyborców,co stanowi 23,21% uprawnionych do głosowania.

3. Głosów ważnych oddano – 437

4. Głosów nieważnych oddano – 6

II

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Lista nr 1 KWW PONAD PODZIAŁAMI – 45

1) Szwarczyńska Iwona Aleksandra – 45

Lista nr 2 KWW “NASZ MIEROSZÓW” – 15

1) Wyka Wiesław – 15

Lista nr 3 KWW SOJUSZ DLA MIEROSZOWA – 158

1) Marciniak Krzysztof – 158

Lista nr 4 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW – 20

“DOBRA RADA”

1) Bobrowski Waldemar – 20

Lista nr 5 KWW “FRAKCJA MŁODYCH MIEROSZOWIAN” – 93

1) Flieger Marcin Zbigniew – 93

Lista nr 6 KWW “FRĄSZCZAK DARIUSZ” – 94

1) Frąszczak Dariusz – 94

Lista nr 7 KWW P.M. 203 – 12

1) Trzpis Bronisław – 12

III

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

Marciniak Krzysztof

Z listy nr 3 KWW SOJUSZ DLA MIEROSZOWA

B. Rada Gminy w Walimiu

I

W okręgu wyborczym nr 2 wybierano 2 radnych. Głosowanie przeprowadzono.

Wyniki głosowania i wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

1. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła – 932

2. W głosowaniu wzięło udział (oddało karty ważne) – 226 wyborców,co stanowi 24,25% uprawnionych do głosowania.

3. Głosów ważnych oddano – 226

4. Głosów nieważnych oddano – 0

II

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Lista nr 1 KWW WAŁOWSKI – 25

1) Dziobek Kazimierz – 9

2) Tomaszewska Anna Magdalena – 16

Lista nr 2 KWW SPORTOWCY – 83

1) Zając Jan – 83

Lista nr 3 KWW DLA WALIMIA – 15

1) Czekała Marcin – 15

Lista nr 4 KWW “PEWNE JUTRO – WSPÓLNYMI SIŁAMI – 26

1) Skrzypecka Bożena Maria – 26

Lista nr 5 KWW “PRZYSZŁOŚĆ WALIMIA” – 38

1) Sobczyk Tadeusz – 38

Lista nr 6 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “BELFER” – 38

1) Kosek-Lizakowska Irena – 19

2) Zbroniec Mirosława – 19

Lista nr 7 KWW SAMORZĄDNI – 42

1) Łukaszewska Teresa Ewa – 42

Lista nr 8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “JEDYNKA” – 72

1) Apanasewicz Marek – 72

III

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

1. Zając Jan

z listy nr 2 KWW SPORTOWCY

2. Apanasewicz Marek

z listy nr 8 KWW “JEDYNKA”

KOMISARZ WYBORCZY

W WAŁBRZYCHU

JAN LINOWSKI