2093

OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 9 lipca 2003 r.

Na podstawie § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560), w związku z art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późń. zm.) informację o możliwości zgłaszania do dnia 15 września 2003 r., kandydatów do powiatowej rady do spraw osób niepełnosprawnych, spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu wrocławskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

STAROSTA

POWIATU WROCŁAWSKIEGO

ANDRZEJ WĄSIK