163

OBWIESZCZENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY

z dnia 9 stycznia 2003 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Legnickiego, Rady Powiatu Lubińskiego, Rady Powiatu
w Górze, Rady Powiatu Jaworskiego, Rady Powiatu Złotoryjskiego, Rady Miejskiej w Głogowie, Rady Miejskiej w Górze, Rady Miejskiej w Jaworze
i Rady Miejskiej w Lubinie

Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127,
poz. 1089) Komisarz Wyborczy w Legnicy podaje do wiadomości publicz-nej, iż:

 1. Rada Powiatu Legnickiego uchwałą nr I/2/2002 z dnia 18 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 4 mandatu radnego Janusza Eugeniusza Mikulicza z listy nr 9 Porozumienie Samorządowe.
 2. Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr II/5/2002 z dnia 18 listopada 2002 r. wstąpił Stanisław Kowalski – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

 3. Rada Powiatu Legnickiego uchwałą nr I/3/2002 z dnia 18 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 3 mandatu radnego Stanisława Warchoła z listy nr 9 Porozumienie Samorządowe.
 4. Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr II/4/2002 z dnia 18 listopada 2002 r. wstąpiła Alicja Teresa Grzela – kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.

 5. Rada Powiatu Lubińskiego uchwałą nr I/1/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 5 mandatu radnego Władysława Bigusa z listy nr 10 TERAZ LUBIN.
 6. Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr II/10/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. wstąpiła Dorota Giżewska – kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.

 7. Rada Powiatu w Górze uchwałą nr I/1/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 2 mandatu radnego Zbigniewa Stuczyka z listy nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP.
 8. Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr II/9/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. wstąpił Edward Kowalczuk – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

 9. Rada Powiatu w Górze uchwałą nr I/2/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 1 mandatu radnego Jana Leończyka z listy nr 11 POROZUMIENIE OBYWATELSKIE.
 10. Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr II/8/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. wstąpił Zbigniew Dobrzyński – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

 11. Rada Powiatu w Jaworze uchwałą nr II/8/02 z dnia 29 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 2 mandatu radnego Bronisława Andrzejewskiego z listy nr 9 K.W.W. POROZUMIENIE PRAWICY.
 12. Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr III/13/02 z dnia 6 grudnia 2002 r. wstąpił Władysław Kurek – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

 13. Rada Powiatu w Jaworze uchwałą nr II/9/02 z dnia 29 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 3 mandatu radnego Zbigniewa Teofila Przychodzenia z listy nr 9 K.W.W. POROZUMIENIE PRAWICY.
 14. Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr III/12/02 z dnia 6 grudnia 2002 r. wstąpił Edmund Gacek – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

 15. Rada Powiatu Złotoryjskiego uchwałą nr I/5/2002 z dnia 15 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 1 mandatu radnego Ireneusza Leszka Żurawskiego z listy nr 8 Wspólnota Samorządowa Ziemi Złotoryjskiej.
 16. Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr II/6/2002 z dnia 29 listopada 2002 r. wstąpił Stanisław Józef Furtan – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

 17. Rada Miejska w Głogowie uchwałą nr I/1/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 2 mandatu radnego Zbigniewa Piotra Rybki z listy nr 10 Obywatelskie Porozumienie Samorządowe.
 18. Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr II/8/2002 z dnia 3 grudnia 2002 r. wstąpił Aleksander Józef Roszak – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

 19. Rada Miejska w Górze uchwałą nr I/1/02 z dnia 18 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 2 mandatu radnego Tadeusza Wrotkowskiego z listy nr 14 BEZPARTYJNY BLOK WYBORCZY TADEUSZA WROTKOWSKIEGO.
 20. Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr II/4/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. wstąpił Bolesław Siekanowicz – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

 21. Rada Miejska w Jaworze uchwałą nr II/3/02 z dnia 29 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 1 mandatu radnego Stanisława Laskowskiego z listy nr 8 K.W.W. POROZUMIENIE PRAWICY.
 22. Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr III/13/02 z dnia 6 grudnia 2002 r. wstąpił Tadeusz Żmuda – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

 23. Rada Miejska w Lubinie uchwałą nr II/6/2002 z dnia 28 listopada 2002 r. stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 4 mandatu radnego Roberta Raczyńskiego z listy nr 12 Komitet Wyborczy Wyborców RR.

Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr III/17/2002 z dnia 2 grudnia 2002 r. wstąpił Marek Bubnowski – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

KOMISARZ WYBORCZY

W LEGNICY

LECH MUŻYŁO