2984

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI

z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski uchwala, co następuje:

§ 1

Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa tworzy się na obszarze gminy i miasta Lwówek Śląski 13 stałych obwodów głosowania.

Numer obwodu
głosowania
Granice obwodu głosowania
Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
Numer okręgu
wyborczego

1

Lwówek Śląski

ulice: Malinowskiego, Plac Wolności, Sienkiewicza, Stogryna, Szkolna

ulice: Browarna, Kościelna, Mickiewicza, Murarska, Orzeszkowej, PCK, Słowackiego, Szpitalna, Traugutta, Waryńskiego, Zamkowa

 
Ratusz
Plac Wolności 1
Lwówek Śląski

1

 

2

2

Lwówek Śląski

ulice: Chrobrego, Działkowa, Konopnickiej, Krawczyńskiego, Krótka, Morcinka, Plater, Przyjaciół Żołnierza, Rzeczna, Słowicza, Towarowa

Szkoła Podstawowa nr 2
Aleja Wojska Polskiego 1
Lwówek Śląski

 

3

3

Lwówek Śląski

ulice: Aleja Wojska Polskiego, Gryfowska, Henryka Brodatego, Jastrzębia, Kamienna, Leśna, Łąkowa, Matejki, Obrońców Pokoju, Partyzantów, Sobieskiego, X Dywizji

Liceum Ogólnokształcące
w Lwówku Śląskim
ul. Henryka Brodatego

 

4

4

Lwówek Śląski

ulice: Betleja, Budowlanych, Daszyńskiego, Dworcowa, Graniczna, Jasna, Jaśkiewicza, Kilińskiego, Kombatantów, Kwiatowa, Ogrodowa, Polna, Potokowa, Rybna, Spółdzielcza, Struga, Tęczowa, Warsztatowa, Wiejska

Sołectwo: Mojesz

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych “DROBUD”
ul. Jaśkiewicza 17
Lwówek Śląski

 

 

5

5

Lwówek Śląski

ulice: Górna, Jana Pawła II, Krasickiego, Sikorskiego, Staszica, Zielona, Zwycięzców

ulice: Asnyka, Chopina, Cicha, Kościuszki, Krzywa, Łokietka, Norwida, Osiedlowa, Oświęcimska, Prusa, Przodownków Pracy, Reymonta, Stroma, K. Szymanowskiego, Topolowa, Żwirki i Wigury

Gimnazjum im. Jana Pawła II
ul. Jana Pawła II 35
Lwówek Śląski

6

 

 

7

6

Lwówek Śląski

ulice: Chabrowa, Dębowa, Kasztanowa, Kręta, Malownicza, Myśliwska, Nowy Świat, Pałacowa, Parkowa, Piękna, Płakowicka, Podgórska, Pszczela, Ptasia, Sadowa, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Strzelecka, Tarnopolska, Torowa, Wąska, Widnica, Widokowa, Wyzwolenia, Zagajnik, Zbożowa, Złotoryjska, Żytnia

Sołectwo: Dworek

Szkoła Podstawowa nr 3
w Lwówku Śląskim
ul. Pałacowa 11

 

 

8

7

Sołectwa:

Dębowy Gaj, Dłużec, Górczyca, Pieszków, Radomiłowice, Sobota

Szkoła Podstawowa nr 3
w Lwówku Śląskim
Filia w Sobocie

9

8

Sołectwa:

Bielanka, Skorzynice, Zbylutów

Szkoła Podstawowa
w Zbylutowie

10

9

Sołectwa:

Chmielno, Gaszów, Skała, Ustronie, Żerkowice

Przedszkole nr 3
w Lwówku Śląskim
Filia w Chmielnie

11

10

Sołectwa:

Kotliska, Rakowice Małe, Włodzice Małe, Włodzice Wielkie

Firma “Comfort”
Rakowice Małe

12

11

Sołectwa:

Gradówek, Niwnice

Klub Wiejski
w Niwnicach

13

12

Sołectwa:

Nagórze, Płóczki Dolne, Płóczki Górne

Szkoła Podstawowa
w Płóczkach Górnych

14

13

Sołectwa:

Brunów, Rakowice Wielkie, Radłówka

Zespół Szkół Techniczno-Eko-nomicznych
w Rakowicach Wielkich

15

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie oraz publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
RYSZARD MRUK