2728

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

z dnia 30 lipca 2002 r.

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie miasta Szklarska Poręba

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.) Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala, co następuje:

§ 1

Na wniosek Burmistrza Miasta Szklarska Poręba obszar miasta dzieli się na 6 obwodów głosowania.

§ 2

Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc uchwała nr 18/98 Pełniącego Funkcję Zarządu Miasta Szklarska Poręba dnia 8 września 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów na terenie miasta Szklarska Poręba.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie miasta.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Szklarskiej Porębie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
ZYGMUNT PIETER

 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 lipca 2002 r. (poz. 2728)

Numer
obwodu
głosowania
Granice obwodu głosowania
Siedziba
obwodowej komisji
wyborczej

1

2

3

1

Ulice:

Kolejowa, Kościuszki, Ludowa, Orla Skała, Osiedle Janosika, Osiedle Klimczoka, Piastowska, Rataja, Sanatoryjna, Skargi, Spokojna, Waryńskiego, Wiejska, Zielona

Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Kolejowa 22
tel. 717-24-40

2

Ulice:

Armii Krajowej od nr 11 do końca, Brzozowa, Dolna, Górna, Hofmana, Kopernika, 11 Listopada, Matejki, Muzealna, Osiedle Grottgera, Podsudecka

Ośrodek
Konferencyjno-Szkoleniowy
Politechniki Wrocławskiej
ul. Muzealna 2-5
tel. 717-30-16

3

Ulice:

Armii Czerwonej, Armii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Demokratów, Hutnicza, Konopnickiej, Krasickiego, Oficerska, Orzeszkowej, Osiedle Podgórze, Partyzantów, Schroniskowa, Słowackiego, Szklana, Wojska Polskiego, Wolności, Zdrojowa, Żeromskiego

D.W. “ZDROWIE”
ul. Słowackiego 11
tel. 717-25-64

4

Ulice:

Armii Krajowej od nr 1 do nr 10, Buczka, Cicha, Dworcowa, Franciszkańska, Jedności Narodowej, Krasińskiego, Morcinka, Obrońców Pokoju, Osiedle Huty, Plac Sportowy, Pstrowskiego, Sikorskiego, Słoneczna Polana, Szpitalna, Świerkowa, Wyszyńskiego

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
ul. Obrońców Pokoju 17
tel. 717-22-06

cd. tabeli

1

2

3

5

Ulice:

Czecha, Broniewskiego, Caritas, Chopina, Gimnazjalna, Jakuszyce, Krótka, Mickiewicza, Narciarska, Odrodzenia, Okrzei, Orle, Parkowa, Potokowa, Schroniska: “Hala Szrenicka”, “Kamieńczyk”, “Szrenica”, Słoneczna, Stroma, Szosa Czeska, Turystyczna, Urocza, Wiosenna, Wysoka, Wzgórze Paderewskiego

WDW “ŚNIEŻYNKA”
ul. Turystyczna 9
tel. 717-30-39

6

Ulice:

Jeleniogórska, Kasprowicza, Kilińskiego, Kołłątaja, Leśna, 1 Maja, Makuszyńskiego, Mała, Moniuszki, Objazdowa, Prusa, Schronisko “Pod Łabskim Szczytem”, Tetmajera, Wesoła, Wrzosowa

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. 1 Maja 32
tel. 717-23-88