2532

INFORMACJA

w sprawie ubiegania się o koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła przez przedsiębiorcę P.H.U. TERMO-INSTAL Wiesław Kucab z siedzibą w Kłodzku

W dniu 10 lipca 2002 r. przedsiębiorca – P.H.U. TERMO-INSTAL Wiesław Kucab z siedzibą w Kłodzku, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4 m.12, wystąpił z wnioskiem o udzielenie koncesji na wytwarzanie ciepła dla potrzeb obiektów mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Kłodzka.

W uzasadnieniu wniosku przedsiębiorca poinformował, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła dla potrzeb obiektów mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Kłodzka, w 23 kotłowniach wbudowanych w tych obiektach, w kotłach wodnych wykorzystując jako paliwo gaz ziemny, węgiel i koks.

W tej sprawie prowadzone jest postępowanie administracyjne w Południowo-za-chodnim Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki we Wrocławiu.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY
z siedzibą we Wrocławiu
ZASTĘPCA DYREKTORA
Jadwiga Gogolewska