2313

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 22 lipca 2002 r.

w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Moszyce, w powiecie oleśnickim

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.), w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3, 5 oraz ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 1999 r. Nr 66, poz. 752 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku ze stwierdzeniem wścieklizny u psa w miejscowości Moszyce, w powiecie oleśnickim, teren miejscowości Moszyce uznaję za obszar, na którym występuje choroba zakaźna – wścieklizna.

§ 2

Tereny miejscowości: Twardogóra, Chełstów, Chełstówek, Sądrożyce, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Drągów, Droździęcin, Łazisko, Domasławice, Gola Wielka, Drogoszowice, Sosnówka, Dąbrowa Twardogórska, Białe Błoto, Bąków, Kamień, Królewska Wola, Bukowice, Lędzina, Brzostowo oraz tereny obwodów łowieckich o numerach: 37, 38, 39, 40, 50, 51 (część północna od linii łączącej Ostrowinę i Sosnówkę do Białego Błota), 52 (część zachodnia od linii łączącej Drołtowice i Ostrowinę), uznaję za obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej – wścieklizny.

§ 3

Na obszarze, na którym występuje choroba zakaźna – wścieklizna, oraz na obszarze zagrożonym zakazuję na okres 3 miesięcy urządzania polowań.

§ 4

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w środkach masowego przekazu i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
RYSZARD NAWRAT