Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Osiecznica z dnia 13 grudnia 2001 r. (poz. 1453)