Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Borów z dnia 17 grudnia 2001 r. (poz. 1409)

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

(zadanie rozpoczęte w 2001 roku)

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa programu

inwestycyjnego

Jednostka

organizacyjna realizująca program

lub koordynująca

wykonywanie

programu

Okres

realizacji

programu

Łączne nakłady

inwestycyjne

Wysokość

2001

2002

środki

własne

środki

własne

1.

600

60016

Budowa drogi w Borowie ul. Parkowej (dokumentacja + budowa)

Gmina Borów

2001–2002

121 000, w tym:

dokumentacja

+ budowa

11 000

110 000

Ogółem:

121 000

11 000

110 000