Załącznik nr 14 do uchwały Rady Gminy Borów z dnia 17 grudnia 2001 r. (poz. 1409)

Prognoza długu Gminy Borów i jego spłaty w latach 2002–2007

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2001 r.

Prognoza długu na lata:

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Tytuły dłużne:

390 000

940 000

659 200

398 400

265 600

132 800

 
kredyty

350 000

620 000

419 200

218 400

145 600

72 800

 
pożyczki

40 000

320 000

240 000

180 000

120 000

60 000

 
inne zobowiązania              
Poziom obsługi długu

27 058

214 081

402 158

343 052

184 328

167 152

149 976

spłata rat kredytu  

94 000

200 800

200 800

72 800

72 800

72 800

spłata rat pożyczki

20 000

20 000

80 000

60 000

60 000

60 000

60 000

spłata odsetek od kredytu

3 616

86 581

97 358

63 052

37 128

24 752

12 376

spłata odsetek od pożyczek

3 442

13 500

24 000

19 200

14 400

9 600

4 800

Prognozowane dochody w kolejnych latach

6 171 309

6 218 991

6 592 130

6 987 658

7 406 918

7 851 332

8 322 413

Relacja %              
dług/dochód

6.3%

15.1%

10.0%

5.7%

3.6%

1.7%

 
obsługa/dochód

0.4%

3.4%

6.1%

4.9%

2.5%

2.1%

1.8%