Załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy Borów z dnia 17 grudnia 2001 r. (poz. 1409)

Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy Borów na rok 2002

Nazwa zakładu budżetowego

Dział

Rozdział

Dotacja

Zakres przedmiotowy dotacji

Przedszkole

854

85404

209 000

Sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania przedszkola w Borku Strzelińskim za wyjątkiem wyżywienia (zrównoważenie różnicy pomiędzy wydatkami a zaplanowanymi przychodami).

Razem:

209 000