Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2001 r. (poz. 1402)