Załącznik nr 2A do uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2001 r. (poz. 1402)

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU WYDATKÓW GMINY ZA ROK 2002