Załącznik nr 1A do uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2001 r. (poz. 1402)

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GMINY NA ROK 2002