Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2001 r. (poz. 1402)

ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2002